Kursbeginn

Intensivkurs Deutsch für medizinisches Personal C104.03.2024
Intensivkurs Deutsch B108.04.2024
Intensivkurs Deutsch für medizinisches Personal B227.05.2024

Prüfungstermine

ÖIF Integrationsprüfung B124.02.2024
ÖIF Integrationsprüfung A223.02.2024